Limpopo gokken bestuur jaarverslag

By author

ie 2014-jaarverslag van Solidariteit Helpende Hand dien as getuienis van die projekte wat ons deur die loop van die jaar aangepak het om Afrikanerarmoede te verlig.

Alcohol, drugs, gamen en gokken Door de maatregelen rondom corona blijven mensen zoveel mogelijk thuis. Dat kan extra spanning opleveren als er sprake is van alcohol- of drugsgebruik. Maar ook wanneer er mensen in huis zijn die (overmatig) gamen of gokken. Meer dan ooit kunnen deze onderwerpen iets doen met jou of je gezin. Jaarverslag 2019(1).docx 2 Het bestuur heeft in het verslagjaar besloten een groter deel van de aandelenportefeuille weer actief te gaan beleggen. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om voor deze beleggingen tabak, porno en gokken (opnieuw) uit te sluiten. Een ontwikkeling die door het VO met instemming is begroet. Jaarverslag Stichting Tjommie Foundation 2016 2 Voorwoord Als voorzitter van het bestuur van Tjommie presenteer ik met trots het jaarverslag 2016. Tjommie betekent ‘vriend’ in het Zuid-Afrikaans. Kinderen die in een township opgroeien, worden geconfronteerd met veel geweld, alcoholisme, werkeloosheid, jeugdzwangerschappen en misbruik. Volgens de Kansspelautoriteit worden de boetes met minimaal 50.000 euro verhoogd als een partij zonder vergunning illegale kansspelen aanbiedt en daarbij inspeelt op de situatie met termen als ‘coronavrij gokken’ en dergelijke. Meer informatie leest u in het bericht van de Kansspelautoriteit. Jaarverslag 2019 van het uniebestuur aan, met daarin opgenomen de jaarrekening 2019 van de Atletiekunie voorzien van de controle-verklaring van Mazars. Hiermee legt het uniebestuur rekening en verantwoording af over het in het boekjaar 2019 gevoerde (financiële) beleid. Met vriendelijke groet, Bestuur van de

Jaarverslag 2017 Voorwoord 2 Jaarverslag 2017 l Stichting Izingane Happy Foundation Bijna 3 jaar geleden werd Izingane Happy Foundation opgericht. Wij begonnen met veel enthousiasme en met een kundig bestuur. Het was spannend om te beginnen, spannend om sponsors te interesseren en hen te overtuigen van de zinnigheid van het doel van

JAARVERSLAG 01/04/2014 - 31/03/2015 Limpopo is nie slegs 1 van van die CMR-sisteem bestuur word 37% Afname. GESINSBEWARING 7 Jaarverslag 2018 www.slicks.info Marco Polostraat 291 B 1056 DN Amsterdam Telefoon +31 (0)6 43 81 76 31 info@slicks.info Jaarverslag 2017 Voorwoord 2 Jaarverslag 2017 l Stichting Izingane Happy Foundation Bijna 3 jaar geleden werd Izingane Happy Foundation opgericht. Wij begonnen met veel enthousiasme en met een kundig bestuur. Het was spannend om te beginnen, spannend om sponsors te interesseren en hen te overtuigen van de zinnigheid van het doel van inhoud van dit jaarverslag kunt u geen rechten en of ver-wachtingen ontlenen. Kijk voor het volledige jaarverslag op de website. Een jaar in 10 minuten Pensioenfonds Heineken in 2010 ‘Gokken? Nee, daar doen we niet aan’ Bestuursvoorzitter Philip de Ridder over de keuzes van het bestuur 4 6 8 10 11 Uw pensioenfonds in cijfers

Jaarverslag 2019 Legalisering en . regulering online gokken Aanscherping eisen verslavingspreventie. raad van bestuur: "2019, een histo- risch jaar"

Jaarverslag 2019 Legalisering en . regulering online gokken Aanscherping eisen verslavingspreventie. raad van bestuur: "2019, een histo- risch jaar" DIREKSIE EN BESTUUR 38 Limpopo Tobacco Processors (Pty) Ltd 38 Tobacco Producer Development (Pty) Ltd 39 The Tobacco Producer Development Trust 39 Southern African Tobacco Producers Holdings Ltd 40 ADMINISTRATIEWE INLIGTING 44 2017 TABAK POEL 1 inhoud van dit jaarverslag kunt u geen rechten en of ver-wachtingen ontlenen. Kijk voor het volledige jaarverslag op de website. Een jaar in 10 minuten Pensioenfonds Heineken in 2010 ‘Gokken? Nee, daar doen we niet aan’ Bestuursvoorzitter Philip de Ridder over de keuzes van het bestuur 4 6 8 10 11 Uw pensioenfonds in cijfers Wil je meer weten over de kerngegevens en jaarcijfers van Antes? Bekijk direct online de jaarrekeningen.

Bij de publicatie van dit jaarverslag willen we graag tot slot alle personeelsleden uitdrukkelijk danken voor hun dagelijkse inzet en hun gewaardeerde bijdrage tot het succes van de onderneming tijdens het afgelopen jaar. 2013 brengt opnieuw een aantal uitdagingen met zich mee waaronder de pessimistische economische ver-wachtingen.

Ook worden projecten uitgelicht van de drie centra – voor economische evaluatie, implementatie en innovatie – en van het groeithema gamen en gokken. Daarnaast komen Rutger Engels, voorzitter Raad van Bestuur, en Hans de Goeij, voorzitter van de Raad van Toezicht, aan het woord. Het financiële jaarverslag wordt later toegevoegd. Stadsrekening van Gemeente Nijmegen. Product Opvang & Beschermd wonen vormt het zorgvangnet voor mensen die door meervoudige en zeer complexe problemen niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren of die maatschappelijk uitgevallen zijn. Jaarverslag Stichting Tjommie Foundation 2017 2 Voorwoord Als voorzitter van het bestuur van Tjommie presenteer ik met trots het jaarverslag 2017. Tjommie betekent ‘vriend’ in het Zuid-Afrikaans. Kinderen die in een township opgroeien, worden geconfronteerd met veel geweld, alcoholisme, werkeloosheid, jeugdzwangerschappen en misbruik.

Het ging daarbij onder andere om witwassen, illegaal gokken, investeringen in vastgoed en het stoppen van illegale huisvesting van een Outlaw Motorcycle Gang. Het college heeft een vergunningplicht voor shishalounges en vechtsportgala’s …

Reglement Raad van Bestuur Naast de statuten is de Raad van Bestuur bij zijn werkzaamheden gebonden aan het Reglement Raad van Bestuur. Wet normering topinkomens Per 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: WNT) in werking getreden. Stadsrekening van Gemeente Nijmegen. Product Opvang & Beschermd wonen vormt het zorgvangnet voor mensen die door meervoudige en zeer complexe problemen niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren of die maatschappelijk uitgevallen zijn. ie 2014-jaarverslag van Solidariteit Helpende Hand dien as getuienis van die projekte wat ons deur die loop van die jaar aangepak het om Afrikanerarmoede te verlig. uitvoerende bestuur JAARVERSLAG 2008 3 Kaap Agri_AFR_front.indd 3 1/5/09 12:19:56 PM. limPOPO nAmiBiË mPumAlAnGA Benede Oranjerivier, Boland, Breëriviervallei, Raad van toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de doelrealisatie en continuïteit van GGZ Momentum.De Raad van Toezicht bepaalt o.a. de einddoelstelling, stelt statuten vast, legt verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur vast, stelt het Bestuur aan en keurt beleid goed of geeft advies voor bijsturing. 6 | Jaarverslag De Hoop 2016 2.2.3 Besturingsmodel De dagelijkse leiding van De Hoop berustte in 2016 een eenhoofdige Raad van Bestuur, de heer drs. J. de Gruijter. De Hoop kent een divisiemodel. De dagelijkse leiding over de uitvoering van de organisatie berust in 2016 bij vier managers, te weten een manager financiën en